Rotácia pneumatík

Posted on January 12th, 2011 in Rotácia pneumatík by admin

Rotácia pneumatík, inými slovami výmena ich pozícií, môže byť prínosná v niekoľkých smeroch. Ak sa vykonáva v odporúčaných časových intervaloch, tak môže zlepšiť jazdné vlastnosti pneumatík a dokonca aj ich opotrebenie a výkonnosť. Odporúča sa, aby sa pneumatiky menili každých približne 5000 kilometrov. Rotácia može byť vykonaná súčasne s výmenou oleja. Je to tiež vhodná doba na vyváženie pneumatík.

Všímať by sme si mali tiež akékoľvek poškodenie pneumatiky, odstánenie kamienkov a úlomkov  z behúňa plášťa, skontrolovať hĺbku dezéna a nerovnomerné opotrebovanie pneumatík. Nemali by sme samozrejme zabudnúť na kontrolu tlaku v pneumatikách. Rotácia pneumatík pomáha vyrovnávať ich opotrebovanie, ale pamätajte na to, že nedokáže napraviť opotrebované mechanické časti na pneumatike alebo použitie rôznych druhov pneumatík. Každá pozícia pneumatík na aute spôsobuje iné druhy opotrebovania pneumatík.

Frederik Buza
Frederik Buza

Post a comment