Pravidelná kontrola pneumatík

Posted on February 13th, 2011 in Pravidelná kontrola by admin

Pre zabezpečenie maximálnej životnosti a bezpečnosti pneumatiky by sme mali vykonať vizuálnu kontrolu pneumatík vždy raz za mesiac alebo pred dlhškou cestou. Skontrovať by sme mali tiež aj tlak pneumatík. Šachy

Mali by sme si všímať:

  • Nadmerné alebo nerovnomerné opotrebovanie behúňa, ktoré môže spôsobiť  zhoršenie jazdných vlastností
  • Trhliny alebo iné drobné poškodenia na bočniciach a na behúni
  • Akýkoľvek náznak oddelenia behúňa od pneumatiky
  • Malé kamienky, klince, skrutky, kusy kameňa alebo akékoľvek cudzie predmety v pneumatike

IBM

Ak nájdeme na našej pneumatike ktorýkoľvek z týchto problémov, tak by sme mali navštíviť servis. Vo väčšine prípadov je možné toto poškodenie odstrániť, ak jeho veľkosť nie je príliš veľká.  Všeobecne sa neodporúča opravovať pneumatiky zvnútra, mali by byť opravené zvnútra a nasledovať by mala ich kompletná kontrola. Tesniace hmoty a iné núdzové podmienky by sme mali použiť len v krízových prípadoch, aby sa nám podarilo doviesť vozidlo bezpečne na miesto opravy.

Post a comment