Havarijné poistenie

Posted on December 4th, 2012 in Poistenie by admin

Nehody na cestách sú dnes už každodennou nepríjemnou skutočnosťou. Medzi hlavné
príčiny vzniku dopravných nehôd patrí nedodržiavanie vzdialenosti medzi vozidlami, nedodržanie
rýchlosti, požitie alkoholu pred jazdou a taktiež stav vozidla. Tu sa treba zamerať nie len na technický
stav vozidla, ale aj na pneumatiky. Teploty ovzdušia klesajú, preto by už letné pneumatiky mali byť
nahradené tými zimnými.

Ak však k dopravnej nehode dôjde, je dobré mať uzavreté havarijné poistenie. Havarijné
poistenie
kryje škody vzniknuté pri dopravnej nehode, ale tiež škody pri živelných pohromách
a krádežiach. Pokiaľ bude havarijné poistenie uzavreté a bude pravidelne platené poistné, tak
v prípade nehody bude vyplatená náhrada škody, ktorá bola utrpená na vozidle. Havarijné poistenie
je dobrovoľným druhom poistenia. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu kryje riziko
škôd, ktoré spôsobíte pri vedení vozidla. Podľa zákona je každý majiteľ motorového vozidla povinný
uzavrieť povinné zmluvné poistenie.